Kust oled kuulnud PromFestist?

Küsitlus viidi läbi aprill-mai 2006 lehel www.promfest.ee.
Kokku vastas küsitlusele 175 inimest.

Mis kutsuks teid kindlasti ooperit vaatama?


Küsitlus viidi läbi aprill-mai 2006 lehel www.promfest.ee.
Kokku vastas küsitlusele 175 inimest.

Mitu korda oled käinud ooperis?


Küsitlus viidi läbi aprill-juuni 2007 lehel www.promfest.ee.
Kokku vastas küsitlusele 184 inimest.