Klaudia Taev


"1982. aastal kirjutas Estonia teatri populaarne ja rahva seas väga armastatud operetilauljanna Asta Vihandi Klaudia Taevile: "Uskuge: Teie kunagised õpilased ei unusta Teid!" Enam pole ei Taevi ega Vihandit, kuid õpilase sõnad õpetajale peavad paika.. "

Toomas Kuter - Pärnu Postimees, 7. aprill 2006

Klaudia Taevi (1906-1985) näol ei ole küll tegu Eesti ühe kuulsaima vokaalpedagoogiga, kuid tema fenomenist saavad aru kõik, kes temaga  erinevatel põhjustel kokku puutunud on... Paljud on saanud tema käest esimesed laulutunnid, mitmetest on sirgunud tunnustatud lauljad, paljude jaoks on ta olnud kultuursuse edasiandja väikeses Euroopa linnakeses…

Klaudia Taev sündis 13. aprillil 1906. a. Saaremaal õpetaja perekonnas. Huvi laulmise ja muusika vastu tekkis tal juba lapsepõlvekodus. Hiljem alustas Taev õpinguid Tallinna Konservatooriumis, kus omandas vokaalkunstisaladusi esimese eesti soost kutselise laulja, õppeasutuse hilisema auprofessori Aino Tamme käe all. Õpingud jätkusid tuntud pedagoogide Varvara Malami, Armanda Abbati ja Aleksander Arderi juures.

Kuigi talle ennustati suurt lauljakarjääri, jäi see saatuse tahtel lühikeseks. Haiguse tagajärjel kaotas ta hääle ning ta pühendas oma edasise elutöö teiste õpetamisele.

II maailmasõja päevil tegutses Taev hääleseadja-lauluõpetajana Eesti NSV Riiklikes Kunstiansamblites Jaroslavlis, kus temalt võttis tunde ka Georg Ots. Eestisse naasnuna asus Taev elama Pärnusse, kus alustas oma kutsealal laiahaardelist tegevust. Aastail 1944-1950 oli Taev teater Endla operetitrupi vokaalpedagoog ning kuni aastani 1954 ka Pärnu muusikakooli lauluõpetaja. Parast lauluklassi sulgemist Pärnu muusikakoolis andis ta eratunde ning tegutses erinevates kultuurikeskustes, õpetades laulmist solistidele, ansamblitele ja hääleseadjana mitmetele kooridele.

Klaudia Taev paistis silma töö tulemuslikkusega nii kvantiteedi kui kvaliteedi osas. Taevi õpilaste tegelikku arvu ei tea keegi, sest tema juures õppisid ka suviti Pärnus puhkust veetnud välismaalased ja nende lapsed. Tema õpilaste hulka kuuluvad tuntud Eesti lauljad Urve Tauts, Silvia Vestman, Viktor Gurjev, Hans Miilberg, Asta Vihandi jt.

Klaudia Taevi energilisest tegutsemisest kantud elutee katkes 7.juunil 1985. Temanimeline konkurss on sümboolne kummardus kõikidele esimestele lauluõpetajatele, kes paljuski määravad lauljate elutee.