Konkursi esimeses voorus osalemiseks on kaks võimalust - ettelaulmisel (A variant) või esitatud audio/videosalvestuse (B variant) alusel.

A variandi puhul toimub konkursi esimene voor Eesti lauljatele ja Eestis resideeruvatele teiste riikide lauljatele koostöös III Vabariikliku Vokalistide konkursiga. Lauljatel on võimalus osaleda korraga mõlema konkursi ühises I voorus 16. märtsil Tallinnas. 

Tähelepanu!
Et osaleda konkursi esimeses voorus, peavad kandidaadid registreeruma. 
Registreerumine Klaudia Taevi nim. konkursile või juhul, kus soovitakse osaleda mõlemil, nii Klaudia Taevi nim. kui ka III Vabariiklikul Vokalistide konkursil, toimub sellel veebilehel!

Kui soovitakse osaleda ainult III Vabariiklikul Vokalistide konkursil, siis toimub registreerumine PLMF Muusikute Fondi kodulehel.

Registreerumiseks on vaja eelnevalt omada digitaalsel kujul neil lauljail, kes osalevad:

A) ettelaulmisel - (registreerumise tähtaeg 9. märts): 

1. passi või ID-kaardi koopia
2. üks kvaliteetne kõrge resolutsiooniga portreefoto bukleti jaoks 
3. osalemistasu maksmist tõendav kviitungi koopia
4. lühibiograafia
5. III Vabariiklikul Vokalistide konkursil esitatav kava (juhul kui osaletakse)

Osalemistasu suurus on:
55 EUR kui osaletakse mõlemal konkursil
55 EUR kui osaletakse ainult Klaudia Taevi nim. konkursil
25 EUR kui osaletakse ainult Vabariiklikul Vokalistide konkursil

Osalemistasu 55 EUR saab tasuda ülekandega:
PromFest MTÜ
Arve number: EE221010220075007015 SEB

Osalemistasu 25 EUR (ainult Vabariikliku konkursi eest) saab tasuda ülekandega: 
Muusikute täiendõppe keskus
Arve number: EE803300332069700006 Danske Bank 

B) audio/videosalvestuste alusel - (registreerumise tähtaeg 20. märts 2017):

1. passi või ID-kaardi koopia
2. üks kvaliteetne kõrge resolutsiooniga portreefoto bukleti jaoks 
3. Osalemistasu
100 EUR maksmist tõendav kviitungi koopia
4. mp3 formaadis audio-salvestus vähemalt 6 minutit kandidaadi esitusega ja vähemalt kaks erinevat teost vabal valikul (võivad olla ka konkursi hilisematesse voorudesse valitud). NB! Üleslaadimisel tuleb märkida teos(t)e pealkiri ja esitusaeg.

            Osalemistasu 100 EUR saab tasuda ülekandega:
PromFest MTÜ
Arve number: EE221010220075007015 SEB

NB! 
Kandidaat loetakse lõplikult registreerunuks alles pärast kõikide failide saamist ja osalemistasu laekumist. Osalemistasu ei kuulu tagastamisele konkursandi haigestumise, tema plaanide muutumise vms. põhjustel. 
Osalemistasu on isiklik ega kuulu ülekandmisele teistele osalejatele.

VEENDUGE, ET TEIL ON OLEMAS VAJALIKUD FAILID JA ALLES SIIS ALUSTAGE REGISTREERIMIST ALLJÄRGNEVA LINGI KAUDU:

(Selle lingi kaudu saate täita registreerimise vormi ning laadida üles passikoopia,
foto, maksekviitungi ja audiofaili(d) I vooru jaoks)

NB! Kui teil ei õnnestu registreerimine mingil põhjusel siis võtke ühendust: 
        competition@promfest.ee