Klaudia Taevi nim. konkursil saavad osaleda kõik lauljad, mehed, kes on sündinud pärast 1. maid 1983.a. ja naised pärast 1. maid 1985.a.

Konkurss toimub viies voorus:

1. Esimeses voorus osalemiseks on kaks võimalust (A ja B):

A) ettelaulmise alusel - registreerumise tähtaeg on seitse päeva enne valitud ettelaulmise kuupäeva 

• Ettelaulmised toimuvad: 
  
 • Austria - Viin - 19. detsembril 2016
 • Bulgaaria – Sofia - 3. veebruaril 2017
 • Eesti - Tallinn - 16. märts 2017 (ühtlasi III Vabariikliku Vokalistide konkursi I voor)
 • Horvaatia - Zagreb - 16. detsembril 2016
 • Itaalia – Rooma - 10. veebruaril 2017
 • Leedu – Kaunas - 31. jaanuaril 2017
 • Läti - Riia - 23. jaanuaril 2017
 • Madalmaad - Amsterdam - 14. märtsil 2017
 • Poola – Katowice - 21. detsembril 2016
 • Rootsi – Stockholm - 7. veebruaril 2017
 • Rumeenia - Bukarest - 12. detsembril 2016, 
                   - Cluj-Napoca - 13. detsembril 2016
 • Saksamaa - Berliin - 2. veebruaril 2017, 
                    - Detmold 12. veebruaril 2017
 • Sloveenia - Maribor - 17. detsembril 2016
 • Soome – Helsingi - 7. veebruaril 2017
 • Taani - Kopenhaagen - 1. veebruaril 2017
 • Ukraina – Kiiev - 18. jaanuaril 2017, 
                  - Lvov - 20. jaanuaril 2017
 • Ungari - Budapest - 14. detsembril 2016
 • Valgevene – Minsk - 16. jaanuaril 2017
 • Venemaa – Moskva - 4. veebruaril 2017, 
                    - Peterburi - 5. veebruaril 2017
• esitada tuleb 2 erinevas karakteris teost - üks ooperiaaria ja üks laul - vabal valikul klaveri saatega, mis võivad olla ka konkursi hilisematesse voorudesse valitud.

Teise vooru valitakse kõikide ettelaulmiste tulemuste alusel vähemalt 25 lauljat ja see valik tehakse teatavaks hiljemalt 30. märtsil ainult e-posti teel, konkursi kodulehel ja Facebook'is.

B) audio/videosalvestuste alusel - registreerumise tähtaeg 20. märts 2017. a.

• salvestusel peavad olema vähemalt 2 erinevas karakteris teost vabal valikul, mis võivad    olla ka konkursi hilisematesse voorudesse valitud
• salvestusel peavad olema märgitud teoste pealkirjad ja salvestamise aeg
• audio- või videosalvestuse pikkus peab olema vähemalt 6 minutit.

Teise vooru valitakse tähtajaks audio/videosalvestuse saatnute seast vähemalt 10 lauljat ning see valik tehakse teatavaks hiljemalt 30. märtsil ainult e-posti teel, konkursi kodulehel ja Facebook'is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kõik esimeses voorus (nii A kui B võimaluse kaudu) välja valitud lauljad peavad kinnitama jätkamist konkursi järgmistes voorudes Pärnus hiljemalt 10. aprilliks. Selleks saadetakse igale lauljale eraldi ankeet, mis tuleb tähtajaks tagastada.

2. Teises voorus osalevad esimesest voorust valitud vähemalt 35 konkursanti. Esitatakse klaveri saatega:

• üks kuni 4-minutiline XVIII sajandi aaria (alates Bachist Mozartini k.a.). Teos ei tohi kattuda    
   järgnevatesse voorudesse valitud kavaga;
• üks vabalt valitud kuni 3-minutiline ooperi- või operetiaaria (samuti arietta, arioso, kuplee
   jms). Teos ei tohi kattuda järgnevatesse voorudesse valitud kavaga.

NB! Kahe teose esitamise aeg koos lavale tulekuga (!) ei tohi ületada 8 minutit.

3. Kolmandasse vooru valitakse maksimaalselt 26 konkursanti. Esitatakse klaveri saatega:

• F. Schuberti "Ave Maria" kaks saksa keelset salmi (vajadusel tuleb laul ise transponeerida
   sobivasse helistikku);
• üks vabalt valitud kas lied, klassikaline romanss või rahvalaul

NB! Kahe teose esitamise aeg koos lavale tulekuga (!) ei tohi ületada 8 minutit.

4. Neljandasse vooru valitakse maksimaalselt 16 konkursanti. Esitatakse klaveri saatega:

• üks aaria (või osa) XX-XXI sajandi repertuaarist orkestriga (ooper, oratoorium, kantaat,
   kontsertaaria jms.), alates 1935 aastast;
• üks vabalt valitud retsitatiivi ja aariaga ooperistseen. Teos ei tohi kattuda finaalvooru valitud kavaga.

NB! Kahe teose esitamise aeg koos lavale tulekuga (!) ei tohi ületada 14 minutit.

5. Finaalvoorus osaleb 6 konkursanti. Esitatakse koos orkestriga kaks teost:

• üks konkursandi poolt repertuaarinimistust valitud aaria; 
• üks žürii poolt valitud aaria konkursandi poolt repertuaarinimistust ette antud kolmest variandist. 

Žürii teeb oma teose valiku igale finaali pääsenud konkursandile teatavaks peale neljanda 
vooru lõppu. Konkursantidele võimaldatakse samal päeval enne finaali üks 25-minutiline proov orkestriga.


Lisatingimused

Kõik teosed tuleb esitada peast. Valitud teoseid hiljem ümber vahetada ei saa.

Žüriil on õigus konkursandi esinemine enne määratud ajalimiiti või selle ületamisel katkestada ning teha muid muudatusi konkursi paremaks läbiviimiseks. Žürii otsus on lõplik.

Esimese vooru ettelaulmistel tuleb kontsertmeistri kasutamise eest tasuda 15 EUR. Teise ja kolmanda vooru kava ettevalmistamiseks võimaldatakse konkursantidele kasutada tasuta kontsertmeistrit kuni 20 minutit, neljanda vooru kava harjutamiseks kuni 30 minutit. Lisaharjutusaeg (s.h. finaali kava) on võimalik kokkuleppel kontsertmeistriga lisatasu eest - 1 euro minut. 

Esinemiseks vajalike nootide olemasolu eest vastutab konkursant ise. 
Konkursandid võivad esineda ka oma kontsertmeistriga. 

Kõik teise vooru valitud konkursandid peavad olema Pärnus kohal täpselt neile teatatud kellaajal ja kohas 7. mail. Esinemisjärjekorra loosimine viiakse läbi tähestikulises järjekorras (esimene nimi valitakse juhuslikult). 

Kui konkursant tahtlikult või muul moel ei täida konkursi reglementi, siis ta diskvalifitseeritakse.

Konkursandid vastutavad ise oma viisade hankimise eest. Korraldajad soovitavad tungivalt varustada end reisi- ja tervisekindlustusega, sest korraldajad ei kanna vastutust konkursante puudutavate kõikvõimalike õnnetuste eest konkursi toimumise ajal.

Kõik konkursantide ja nendega kaasas olevate inimeste kulud katavad osalised ise.

Konkursi voorud Pärnus on avatud publikule ning raadiole ja televisioonile. Konkursantidele ei tasuta intervjuude, tele- ja raadioülekannete või lindistuste eest.

Korraldajad garanteerivad, et kandidaadi poolt saadetud audiosalvestust kasutatakse üksnes esimeses voorus.

ALUSTA REGISTREERIMIST SIIT.