XII Klaudia Taevi nim. konkursil saavad osaleda kõik lauljad: 
mehed, kes on sündinud pärast 20. september 1987.a.
naised, kes on sündinud pärast 20. september 1990.a.

Konkurss toimub viies voorus:

1. Esimeses voorus osalemiseks on kaks võimalust:

A) ettelaulmise alusel - registreerumise tähtaeg on kümme päeva enne valitud ettelaulmise kuupäeva

• Ettelaulmised toimuvad (uued kuupäevad selguvad 2021 kevadel): 
  
 • Amsterdam - 
 • Berliin -  15. juuni 2021 - Deutsche Oper Berlin
 • Budapest - 
 • Bukarest - 
 • Cluj-Napoca -
 • Detmold - 
 • Graz - 
 • Helsingis - 
 • Kaunas - 
 • Kiiev - 28. aprill 2021 - Muusikaakadeemia
 • Luzern - 
 • Mannheim - 16. juuni 2021 - Nationaltheater Mannheim 
 • Malmö - 
 • Milaano - 
 • Minsk - 
 • Moskva - 
 • Oslo - 
 • Riia - 
 • Sankt-Peterburg - 
 • Sofia - 
 • Tallinn - 
 • Tbilisi - 
 • Viin - 
 • Zagreb - 
   
• esitada tuleb kaks erinevas karakteris teost (üks neist kindlasti ooperiaaria) vabal valikul klaveri saatega, mis võivad olla ka konkursi hilisematesse voorudesse valitud. Kokku ei tohi esitus kesta rohkem kui 10 minutit.

Teise vooru valitakse kõikide ettelaulmiste tulemuste alusel vähemalt 25 lauljat ja see valik tehakse teatavaks hiljemalt 16. juulil ainult e-posti teel, konkursi kodulehel ja Facebook'is.

B) videosalvestuste alusel - registreerumise tähtaeg 14. juuni 2021. a.

• videosalvestusel peavad olema vähemalt 2 erinevas karakteris teost vabal valikul, mis võivad olla ka konkursi hilisematesse voorudesse valitud
• videosalvestusel peavad olema märgitud teoste pealkirjad ja salvestamise aeg
• videosalvestuse pikkus peab olema vähemalt 6 minutit.


Teise vooru valitakse tähtajaks audio/videosalvestuse saatnute seast vähemalt 10 lauljat ning see valik tehakse teatavaks hiljemalt 14. juulil ainult e-posti teel, konkursi kodulehel ja Facebook'is.


Kõik esimeses voorus (nii A kui B võimaluse kaudu) välja valitud lauljad peavad kinnitama jätkamist konkursi järgmistes voorudes Pärnus hiljemalt 14. augustiks. Selleks saadetakse igale edasipääsenud lauljale eraldi ankeet, mis tuleb tähtajaks tagastada.

2. Teises voorus Pärnus osalevad esimesest voorust valitud vähemalt 36 konkursanti. Esitatakse klaveri saatega:

• üks kuni 4-minutiline XVIII sajandi aaria (alates Bachist Mozartini k.a.). Teos ei tohi kattuda järgnevatesse voorudesse valitud kavaga;
• üks vabalt valitud kuni 4-minutiline ooperi- või operetiaaria (samuti arietta, arioso, kuplee jms). Teos ei tohi kattuda järgnevatesse voorudesse valitud kavaga.

NB! Kahe teose esitamise aeg koos lavale tulekuga (!) ei tohi ületada 9 minutit.

3. Kolmandasse vooru valitakse maksimaalselt 26 konkursanti. Esitatakse klaveri saatega:

• F. Schuberti "Ave Maria"* kaks saksa keelset salmi (vajadusel võib laulu transponeerida sobivasse helistikku);
• üks vabalt valitud kas lied, šansoon, klassikaline romanss, rahvalaul jms. või Eesti helilooja soololaul*.

*Parimale "Ave Maria" ja parimale Eesti soololaulu esitajale antakse eripreemia.

NB! Kahe teose esitamise aeg koos lavale tulekuga (!) ei tohi ületada 10 minutit.

4. Neljandasse vooru valitakse maksimaalselt 16 konkursanti. Esitatakse klaveri saatega:

• üks aaria (või osa) XX-XXI sajandi repertuaarist orkestriga (ooper, oratoorium, kantaat, kontsertaaria jms.), alates 1935 aastast;
• üks vabalt valitud ulatusliku retsitatiiviga ooperiaaria (stseen). Teos ei tohi kattuda finaalvooru valitud kavaga.

NB! Kahe teose esitamise aeg koos lavale tulekuga (!) ei tohi ületada 12 minutit.

5. Finaalvoorus osaleb 6 konkursanti. Konkursant valib orkestriga esitamiseks repertuaarinimistust neli ooperiaariat. Neist tuleb esitamisele kaks:

• ühe ooperiaaria neljast, esitab konkursant oma isikliku eelistuse alusel; 
• teise ooperiaaria valib žürii kolmest ülejäänud variandist. 

NB! Konkursant võib valida finaali ka ooperiaaria, mis ei ole välja pakutud repertuaarinimistus. Sel juhul peab konkursant ise olema valmis vajadusel garanteerima teose dirigendi partituuri ja orkestrihäälte õigeaegse olemasolu.

Žürii teeb oma teose valiku igale finaali pääsenud konkursandile teatavaks peale neljanda vooru lõppu. Konkursantidele võimaldatakse samal päeval enne finaali üks 25-minutiline proov orkestriga.


Lisatingimused

Kõik teosed tuleb esitada peast. Valitud teoseid hiljem ümber vahetada saab kuni konkursi ametliku bukleti trükkimiseni, peale seda ainult žürii enamuse nõusolekul.

Žüriil on õigus konkursandi esinemine enne määratud ajalimiiti või selle ületamisel katkestada ning teha muid muudatusi konkursi paremaks läbiviimiseks. Žürii otsus on lõplik.

Esimese vooru ettelaulmistel tuleb kontsertmeistri kasutamise eest tasuda 15-25 EUR. Teise ja kolmanda vooru kava ettevalmistamiseks võimaldatakse konkursantidele kasutada tasuta kontsertmeistrit kuni 20 minutit, neljanda vooru kava harjutamiseks kuni 30 minutit. Lisaharjutusaeg (s.h. finaali kava) on võimalik kokkuleppel kontsertmeistriga lisatasu eest - 1 euro minut. 

Esinemiseks vajalike nootide olemasolu eest vastutab konkursant ise. 
Konkursandid võivad esineda ka oma kontsertmeistriga. 

Kõik teise vooru valitud konkursandid peavad olema Pärnus kohal täpselt neile teatatud kellaajal ja kohas 14. septembril 2021. Esinemisjärjekorra loosimine viiakse läbi tähestikulises järjekorras (esimene nimi valitakse juhuslikult). 

Kui konkursant tahtlikult või muul moel ei täida konkursi reglementi, siis ta diskvalifitseeritakse.

Konkursandid vastutavad ise oma viisade hankimise eest. Korraldajad soovitavad tungivalt varustada end reisi- ja tervisekindlustusega, sest korraldajad ei kanna vastutust konkursante puudutavate kõikvõimalike õnnetuste eest konkursi toimumise ajal.

Kõik konkursantide ja nendega kaasas olevate inimeste kulud katavad osalised ise.

Konkursi voorud Pärnus on avatud publikule ning raadiole ja televisioonile. Konkursantidele ei tasuta intervjuude, tele- ja raadio-ülekannete või lindistuste eest.

Konkursi kõik voorud salvestatakse (või edastatakse reaalajas internetis) ja postitatakse konkursi ametlikul kodulehel järelvaatamiseks. Konkursantidel pole õigust nõuda nende salvestuste eest tasu või keelata nende avalikku esitlemist kuni 1 kuu peale konkursi lõppemist. Erandjuhtudel võib konkursant esitada ametliku palve video eemaldamiseks ja veenvatel asjaoludel võivad korraldajad seda lubada.  

Korraldajad garanteerivad, et kandidaadi poolt saadetud audiosalvestust kasutatakse üksnes esimeses voorus.