Erki Pehk: „Thaïs” keeb tunnetest

Andres Laasik. Eesti Päevaleht. 6. mai 2009.

Erki Pehk juhatab ooperit „Thaïs”, kus nimiosas esineb võluv osseedi laulja. Pehki sõnul arenevad PromFesti tegemised kindlaid radu pidi.

•• Kohe on Eestis ühel ajal laval kaks Massenet’ ooperit, mis on ju omamoodi buum. Mis on selle taga?

Üks hea ja õnnestunud juhus! Kindlasti pole me Vanemuisega kokku mänginud, kuid praegu tundub, et Massenet’d on kogu maailmas enam mängima hakatud. Kuid meie kultuuriruumis on Massenet’ ooperid tõepoolest haruldased. 

•• Võluv sopran Veronika Džiojeva, kes ooperi nimiosa laulab, toob loodetavasti eksootilist elektrit lavastusse. Milline on lauljanna päritolu, kultuuritaust?

Veronika on pärit Osseetiast, just neist paigust, millest eelmise aasta augustis sõjatander sai. Tegemist on kahtlemata väga temperamentse ja sensuaalse naisega, kelle jaoks tema enda sõnul „Thaïs” on täistabamus – nii vokaalselt kui ka tegelaskuju mõttes. Seda rolli saavad ihaleda vaid kõrget klassi lauljatarid ja seda Veronika on, jagades oma kunsti kahe Venemaa suure ooperiteatri vahel – maailmamainega Maria teatri ja Novosibirski ooperi, mille esisopran ta on, vahel. Novosibirski ooperiteater on üks Venemaa suurimaid (ligi 3000 kohta) ja meelitab muuseas artiste heade honoraridega.

•• Veronika Džiojeva on veidi esinenud Eesti ooperisõpradele. Kas võib öelda, et tal on juba oma austajaskond? 

Džiojeva on Eestis nüüd juba kolmandat korda... ma ei oska hinnata tema austajaskonna suurust, aga ise kuulun sellesse seltskonda meelsasti! Igal juhul arvan, et kes kuulsid teda 2007. aastal Klaudia Taevi konkursil Pärnus või 2008. aastal Puccini galal, on piletid juba aegsasti „Thaïsile” ära ostnud.

•• Nõudliku partituuri ja mõneti pahelise mainega “Thaïs” tuleb Eestis lavale esimest korda. Mis teemad siin kõlama löövad? Võitlus pahedega või pahed ise? 

Massenet’ muusika tugevamaid külgi on erakordselt kaunid romantilised meloodiad. Liialdades võivad need läägeks minna, ometigi arvan, et just „Thaïs” on tal õnnestunud täiuslikult – see ooper pulbitseb inimlikest tunnetest, minu jaoks isegi filosoofiast. Pahelisust on võimaldanud pookida selle külge traditsioonilised lavastused, kus esiplaanile on seatud erootika. Minu jaoks on see pigem väga elulähedane ja inimlik tragöödia. See tunnete palett, mida kaks peategelast üle elavad, on sama komplitseeritud, kui Massenet’ rollidele antud vokaalne nõudlikkus – selles väljendub helilooja erakordne meisterlikkus. 

•• Miks sai just Mai Murdmaa kutse tulla ooperit „Thaïs” lavastama?

PromFesti ooperilavastuste üheks teljeks on huvitavate isiksuste otsimine lavastajateks. See on mõneti nagu eksperiment. Ka varasemad lavastajad (Linnar Priimägi, Mati Unt, Marko Matvere) polnud ooperižanris iga-päevatöölised. 

•• Pärnu ooperitegemine käib juba väljakujunenud radu pidi. Kas senises korras muutusi ette näha pole? Palju on teada tulevastest ooperilavastustest Pärnus? 

Võime tõesti juba pisikese uhkusega tunnistada, et neli produktsiooni – see pole enam pelk katsetus... Aga eks meie ooperitegemise doonor on ikka Klaudia Taevi nimeline rahvusvaheline ooperilauljate konkurss – kuni see on elus ehk kinnistub ka traditsioon, et Pärnus toimub igal paaritu aasta kevadel PromFest. Tulevased lavastused seome nagu ikka konkursi tulemustega – seega enne konkursi lõppu 5. juunil midagi öelda ei saa. 

Jules Massenet’ ooper „Thaïs”

Etendused: Endla ja Vene Teater

Esietendus 22. mail, järgnevad etendused 24., 28. (Vene Teater), 
30. mail ja 1.juunil